Връщане на стоки, закупени онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние

Всеки клиент, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП без да посочва причини, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор от разстояние (направен онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние, например по телефона) в срок до 14 работни дни, който започва да тече от датата на получаване на стоката.

  • За да върнете стоки трябва да попълните и да ни изпратите по електронен път/по пощата/ с куриер или да ни донесете лично Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние, чието съдържание можете да видите по долу и да изтеглите и разпечатите, като кликнете върху заглавието, а ние ще ви предоставим незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.
  •  Можете да върнете неизползваните стоки в рамките на 14 дни и след като сте ни информирали, че искате да се откажете.
  • Върнатите продукти трябва да бъде опаковани в оригиналните опаковки с уплътнители и в запазен търговски вид. Задължително е да бъдат придружени от всички аксесоари и принадлежности, както и от всички получени документи (фактура/и или касова бележка/и или стокова разписка, гаранционна карта, упътвания за експлоатация и др).
  • Не се приемат за връщане стоки в лош търговски вид, без или с увредени опаковки, със следи от употреба, зацапвания, драскотини, наранявания, други увреждания, липсващи части или аксесоари, липсващи платежни документи, гаранционни карти, ръководства или упътвания.
  •  На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на потребителя намалена стойност на закупената стока и възстановява само остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана по различен от необходимото начин, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. С цел да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на стоките потребителят следва да борави със стоките и да ги изпробва така, както това би му било разрешено в магазин, като полага необходимата грижа.
  • Потребителят заплаща транспортните разходи за връщане на стоките съгласно чл.55 ал.2 от ЗЗП
  • Суми по върнати стоки се възстановяват в срок от 14 работни дни, само срещу върнат неизползван продукт, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, както и връщане на придружаващите го докумен
  • Суми по върнати стоки се възстановяват като се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя
  • Възстановяват се суми по поръчки, които са върнати в 14 дневен срок от датата на доставка. Суми по поръчки, при които този срок е изтекъл, не се възстановяват
  • Правото на отказ не се прилага в определени случаи, описани на страницата ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

 

Връщане на стока, закупена на място в реален магазин

Ако закупите стоки в магазин, съгласно разпоредбите на ЕС нямате право да ги върнете (за замяна или възстановяване на заплатени суми), освен ако не са дефектни.

Връщането на закупена от традиционен магазин стока без дефект е въпрос единствено на добра търговска практика.

Въпреки това, в определени случаи ние позволяваме на клентите да връщат или заменят неупотребявани стоки в рамките на четиринадесет дни при представяне на касовата бележка/фактура и след предварително съгласие на наш служител.

Информация относно правата при връщане на стоки:

Повече информация за Вашите права можете да намерите на страницата „Гаранции и връщане на стоки – Europa EU“: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm

Информацията може да бъде намерена и на страницата на КЗП https://www.kzp.bg/novini/vrashtaneto-na-stoka-bez-defekt-e-vapros-na-dobra-targovska-praktika-do-14-dni-mozhe-da-bade-varnata-edinstveno-pokupka-ot-razstoyanie